در راستای نیل به توسعه­ی پایدار و رسیدن به اقتصادی غیر نفتی، دولت عمان اقدام به تنظیم سندی راهبردی برای توسعه­ ی صنایع بزرگ و مراکز تولیدی عمان کرده است. سند توسعه کلیدی شامل 6 محور اساسی می باشد که در ادامه به بیان عناوین آنها خواهیم پرداخت.

  1. تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به صنایع اصلی و پایین دستی گاز
  2. تسهیل گری در زمینه­ ی تمرکز بخشی به صادرات خدمات و کالا
  3. ایجاد ارتباط موثر میان بخش های دارای بهره وری بالا
  4. پیش برد توسعه ای کسب و کارهای کوچک و متوسط
  5. تکمیل زیرساخت های مرتبط با فناوری و اطلاعات
  6. مدیریت اثرات داشتن ارزی قدرتمند

به عنوان یک سرمایه گذار خارجی اگر مشتاق ورود به بازار عمان هستید، آگاهی از موارد فوق می تواند به شما در پیشبرد اهدافتان در این کشور کمک کند.

سند توسعه ای عمان

سند 2020 عمان برای مناطق صنعتی