وزارت صنایع و تجارت عمان

معرفی وزارت صنایع و تجارت عمان

برای سرمایه گذارانی که قصد ورود به عمان را دارند، کسب شناخت از این ارگان و دانستن تسهیلاتی که وزارت صنایع و تجارت برای توسعه­ و تسهیل تجارت فراهم می کند امری ضروری به نظر می رسد.

این وزارتخانه از دو بخش تجاری و صنعتی تشکیل شده است. بخش اداری توسط اداره کل بازرگانی اداره می شود و دارای مسئولیت های زیر است:

 

  • شرکت در طراحی برنامه ها و سیاست های کلی وزارتخانه
  • تقویت ارتباط با سرمایه گذاران، حفاظت از منافع آنها، تشویق و تسهیل معاملات
  • نتظیم تراکنس های تجاری مانند ثبت شرکت ها، علائم تجاری، اختراعات و الگوهای صنعتی به منظور محافظت از نمایندگی ها و تضمین ثبات بازار
  • انتشار داده های مربوط به فعالیت های تجاری برای اطمینان از شفافیت موضوع و حفاظت از حقوق و معاملات
  • نظارت بر شرکت ها به منظور حفاظت از سهامداران، وام ها، کارگران و نماینگی مجاز و فروش
  • اجرای تمام قوانین مالکیت معنوی و تضمین امنیت تجاری برای صاحبان سهام
  • بازرسی موسسات و شرکت ها به منظور دستیابی به اهداف توسعه­ی تجاری، خدمت به شهروندان، محافظت از مشتریان و اجرای قوانین
  • تضمین فرایند های واردات و صادرات به منظور تضمین ثبات در بازار ها و حمایت از اقتصاد ملی
  • صدور مجوز نمایشگاه های بین المللی و داخلی و تهیه­ی پیشنهادات مربوط به آنها
  • نظارت بر فرایندهای فروش و خرید با هماهنگی مقامات ذیربط