• اطلاعات فردی

  لطفا اطلاعات فردی خود را وارد کنید.
 • آدرس وبسایت خود را وارد کنید
 • Date Format: YYYY dash MM dash DD
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس پرسنلی 4*3
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  لطفا رزومه را در قالب فایل PDF بارگذاری نمایید
 • میزان تحصیلاترشته تحصیلینام دانشگاه(تاریخ شروع - تاریخ فارغ التحصیلی ) 
  مدارک تحصیلی خود را از قدیمی ترین به جدید ترین مطابق مثال وارد کنید.
 • (تاریخ شروع - تاریخ پایان)سمت شغلینام موسسه، کشور 
  سوابق کاری خود را از قدیمی ترین به جدیدترین طبق فرمت مثال وارد کنید .
 • نام دورهتاریخ اتمام دوره 
  دوره های تخصصی طی شده را طبق مثال وارد کنید
 • زبانمهارت نوشتاریمهارت خواندنمهارت شنیداریمهارت مکالمه 
 • نام مهارت 
  مهارت های مرتبط با رشته ی تخصصی خود را وارد نمایید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
× تماس با ما