قانون جدید ثبت شرکت در عمان و مالکیت صد درصدی!!

براساس مصوبه جدید کشور عمان، زین پس کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند به صورت مستقل و بدون داشتن شریک عمانی در این کشور اقدام به ثبت شرکت نمایند. طبق این قانون تمامی 100 درصد سهام شرکت قابل واگذاری به موسسان خارجی شرکت خواهد بود. این قانون هم اکنون به ادامه مطلب…

اخذ اقامت عمان از طریق ثبت شرکت

با توجه به جذابیت های اقتصادی و ارزش افزوده بالای فعالیت های تجاری در کشور عمان، ثبت شرکت را می توان مهم ترین اقدام برای شروع فرایند اخذ اقامت ، مهاجرت و کسب و کار دانست. شما می توانید در کمتر از 30 روز کاری و با ارائه­ ی مدارک ادامه مطلب…