مواد غذایی مورد نیاز و وارداتی عمان کدام اند؟

مقدمه‌ای بر مواد غذایی مورد نیاز و وارداتی عمان عمان یکی از کشورهای ثروتمند و توسعه یافته در شبه جزیره عربستان است که صادرات زیادی دارد و از کشور‌های مختلفی از جمله ایران محصولات زیادی را وارد می‌کند. از محصولاتی که از ایران به عمان صادر می‌شوند مواد غذایی است. ادامه مطلب…